ANKIETA DOTYCZĄCA ZAGOSPODAROWANIA BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

 

Szanowni Mieszkańcy kompostujący bioodpady w przydomowych kompostownikach,

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej kompostowania bioodpadów.

Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe dla osób, które zadeklarowały posiadanie kompostownika i korzystają z tego tytułu z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami.

W związku z nowymi zasadami obliczania poziomów recyklingu (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wykorzystane do celów sprawozdawczych przy obliczeniu osiągniętego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

Druk ankiety dotyczącej zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym PDF (348 KB)

Wypełnioną ankietę należy odesłać lub dostarczyć do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.

Termin składania ankiet: do 15 lutego 2024 r.