Zdjęcie przedstawiające śmietnik i śmieci przekreślone czerwonym krzyżykiemPrzypominamy, że miejscem, w którym możemy bezpłatnie zostawić niepotrzebne przedmioty o dużych rozmiarach jest Centralny PSZOK.
Tak zwane odpady wielkogabarytowe, czyli duże lub o nietypowych rozmiarach często „lądują” w Osiedlowych PSZOK-ach i szpecą krajobraz naszych ulic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mieszkańcy mogą się pozbyć takich przedmiotów w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który mieści się w Polkowicach przy ul. Działkowej 18. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-19.00 i w soboty w godz. 10.00-15.00. W Centralnym PSZOK-u możemy bezpłatnie oddać również materiały budowlane i rozbiórkowe czy sprzęt AGD.
– Już kilka razy w ostatnim czasie otrzymaliśmy telefony z pytaniem, czy meble można zostawić w Osiedlowym Punkcie – powiedziała Dagmara Dobroć-Śnioszek, dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM. – Takiej możliwości Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM nigdy nie przewidywał. Odpady wielkogabarytowe odbiera w wyznaczonym terminie Gratowóz, drugim rozwiązaniem jest zawieźć je do Centralnego PSZOK-u.
Osoby, które pozostawiają meble, dywany czy inne duże niepotrzebne rzeczy w Osiedlowych PSZOK-ach łamią prawo. Powinny zatem pamiętać, że za zaśmiecanie Osiedlowych PSZOK-ów grozi grzywna.