Rozpoczynamy akcyjną zbiórkę tzw. ” wystawkę” odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym roku akcja rozpocznie się już 25.02.2020 r. w Gminie Radwanice. W ramach akcji będziemy odbierać odpady bezpośrednio z nieruchomości z tzw. miejsc gromadzenia odpadów niesegregowanych(zmieszanych) i odpadów ulegających biodegradacji. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami odbioru tej frakcji odpadów: