Rozpoczynamy akcyjną zbiórkę tzw. ” wystawkę” odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w gminach: Polkowice, Pęcław, Jerzmanowa, Przemków, Gaworzyce. Przypominamy, że w ramach akcji w tym roku będziemy odbierać odpady bezpośrednio z nieruchomości z tzw. miejsc gromadzenia odpadów niesegregowanych(zmieszanych) i odpadów ulegających biodegradacji. Zapraszamy do zapoznania się z nowymi zasadami odbioru tej frakcji odpadów oraz harmonogramem odbioru: