Absolutorium dla Zarządu

Absolutorium dla Zarządu

Zgromadzenie Związku przyjęło sprawozdanie finansowe i bez głosu sprzeciwu udzieliło Zarządowi absolutorium.
Uchwałę podjęto na ostatnim posiedzeniu Zgromadzenia, 26 czerwca. Przed skwitowaniem prac Zarządu delegaci członkowskich gmin zapoznali się ze sprawozdaniami z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Przypomnijmy najważniejsze liczby:

W 2013 r. dochody ZGZM wyniosły 12 mln 610 tys. 343 zł, czyli 102,14% zakładanego planu. Wydatki, to kwota ponad 19 mln 76 tys. zł. W ciągu roku zaciągnięto pożyczkę w kwocie 3 mln 971 tys. 759 zł i tyle wynosiło zadłużenie Związku na koniec grudnia 2013 r. W stosunku do wykonanych dochodów zadłużenie to stanowiło 31,5o%, wobec ustawowej granicy 60% tych dochodów.

Gros ubiegłorocznych inwestycji związanych było z przygotowaniem do wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, czyli zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Budowa nowego systemu oraz inne prace, z tym związane kosztowały nieco ponad 17 mln zł. Od ub.r. gospodarka odpadami stanowi 89,16 proc. wydatków Związku. Więcej na ten temat piszemy tutaj. Do innych działań należały m.in:

  • odnowienie i utrzymanie czystości na szlakach turystycznych na terenie gmin członkowskich – za ponad 44 tys. zł;
  • realizacja „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego”, dzięki któremu 95,5 proc. młodych mieszkanek z terenu Związku skorzystało z bezpłatnych szczepień – na ten cel wydano 277 tys. 760 zł;
  • realizacja projektu pn. „Oswoić przestrzeń…”, zapewniającego cykl zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniami układu nerwowego – za 127 tys. 600 zł;
  • w ramach profilaktyki raka płuc przeprowadzono kampanię antynikotynową skierowaną do mieszkańców Związku oraz sfinansowano specjalistyczne badania tomograficzne dla wczesnego wykrycia stadium tej choroby – na ten cel wydano 420 tys. 370 zł;
  • udział w przedsięwzięciach kulturalnych, sportowych w regionie: ZGZM był współorganizatorem Przeglądu zespołów ludowych w Radwanicach, XIV Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie, Dożynek w Jerzmanowej, Mistrzostw Polski w Maratonie MTB w Obiszowie; Związek uczestniczył także w V Forum Ekoenergetycznym w Polkowicach, gminnych dożynkach w Przemkowie, Białołęce, w Majówce w Chocianowie, na VII Hubertusie w Jakubowie i I Jarmarku Kupieckim w Gaworzycach, podczas Biegu Gęsi w Jerzmanowej, Dolnośląskiej Międzyszkolnej Lidze Kolarskiej w Obiszowie, XV Festiwalu „Oblicza Teatru” w Polkowicach oraz Gali Bali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego w Legnicy.
    Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu ZGZM pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa.