Zapraszamy do nowo wybudowanych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych!

Kolejne dwa punkty  na terenie ZGZM powstały w Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6 oraz w Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34 A.

Otwarcie w Radwanicach odbędzie się o godzinie 12:00, a w Grębocicach o godzinie 14:00.

Już od dziś mieszkańcy Związku Gmin Zagłebia Miedziowego mogą przekazywać niemal wszystkie odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym do PSZOK.

W PSZOK można pozbywać się m.in. zużytego sprzętu AGD, mebli, zużytych opon, odpoadów budowlanych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, tekstyliów, popiołów i wielu innych odpadów komunalnych.

W dodatku wszystkie odpady zostaną odebrane nieodpłatnie, w ramach comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Na pierwszych stu mieszkańców oddających swoje odpady czekają upominki!

Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania PSZOK-ów: