nowi członkowie zarząduKrzysztof Leszczyński, przewodniczący Rady Gminy Chocianów został przewodniczącym Zgromadzenia ZGZM nowej kadencji. Na czele zarządu Związku ponownie stanął Emilian Stańczyszyn.
Wybory nowych władz odbyły się 5 lutego, podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie ze statutem w skład organów ZGZM wchodzą wybrani w wyborach samorządowych wójtowie i burmistrzowie członkowskich gmin, przewodniczący ośmiu gminnych rad i wytypowani w gminach delegaci.

 

Franciszek Skibicki, jako nestor wśród uczestników sprawdza listę obecności Krzysztof Leszczyński, przewodniczący Rady Gminy Chocianów został przewodniczącym Zgromadzenia ZGZM nowej kadencji. Na czele zarządu Związku ponownie stanął Emilian Stańczyszyn.
Wybory nowych władz odbyły się 5 lutego, podczas pierwszego w tej kadencji posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Zgodnie ze statutem w skład organów ZGZM wchodzą wybrani w wyborach samorządowych wójtowie i burmistrzowie członkowskich gmin, przewodniczący ośmiu gminnych rad i wytypowani w gminach delegaci.

Członkami Zgromadzenia, oprócz wymienionych już osób, są:DSC_0378
Norbert Piotrowski (gmina Chocianów), Jacek Szwagrzyk, Danuta Pawliszyn i Edward Białek (gmina Gaworzyce),  Roman Jabłoński i Jan Laszczowski (gmina Grębocice), Lesław Golba i Krzysztof Popek (gmina Jerzmanowa), Artur Jurkowski i Sylwia Kowalczyk-Kapica (gmina Pęcław), Wiesław Wabik i Emilian Stańczyszyn (gmina Polkowice), Jerzy Szczupak, Janusz Matuszak i Krzysztof Kania (gmina Przemków) oraz Paweł Piwko, Adriana Lebit i Wioletta Rzepka (gmina Radwanice).
ESTego samego dnia – choć z przyczyn proceduralnych obrady na godzinę przerwano – zatwierdzono również skład Zarządu Związku. Na jego czele stanął ponownie Emilian Stańczyszyn (na zdjęciu po lewej). Wiceprzewodniczącym a zarazem etatowym członkiem zarządu został Wiesław Wabik, zaś na nieetatowych członków zarządu powołano szefów pozostałych gmin: Franciszka Skibickiego, Jacka Szwagrzyka, Romana Jabłońskiego, Artura Jurkowskiego, Jerzego Szczupaka i Pawła Piwko. Zgromadzenie zaakceptowało również wniosek przewodniczącego, by w skład zarządu wszedł także starosta polkowicki, Marek Tramś.
Dodajmy, że skład zarządu zostanie poszerzony o jedną osobę: wójta gminy Jerzmanowa Lesława Golbę, który musiał opuścić obrady chwilę przed głosowaniem.

obrady członków zgromadzenia