Przewodniczący zarządu Emilian Stańczyszyn wyjaśnia szczegóły założeń tegorocznego budżetu Związku.

Zgromadzenie ZGZM przyjęło w miniony czwartek projekt tegorocznego budżetu Związku. Określają go dwie liczby: 12 mln 456 tys.721 zł dochodów oraz 12 mln 363 tys. 610 zł wydatków.

Podobnie jak w poprzednich latach, działalność Związku będzie skupiona na zadaniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym – na osiągnięciu wymaganych przepisami poziomów zagospodarowania tych odpadów.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały budżetowej, osiągnięcie tych poziomów wymaga jeszcze szerszego zakresu usług, a co za tym idzie – do ponoszenia adekwatnych kosztów za gospodarowanie odpadami. Dodajmy, że konsekwencją nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów są z kolei wysokie kary finansowe.
Założono, że w 2017 r. ZGZM z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnie dochód w wysokości 10 mln 836 tys. 832 zł, zaś wpływy z dodatkowych usług (m.in. dzierżawy pojemników, odbioru gruzu i odpadów zielonych) wyniosą 421 tys. zł. Uzyskane tą drogą pieniądze Związek przeznaczy m.in. na:
– transport i zagospodarowanie odpadów oraz administrowanie Centralnym PSZOK – ponad 7 mln 900 tys. zł,
– bieżącą obsługę systemu (transport pojemników, przeniesieni kostki brukowej, druk książeczek opłat, opłatę marszałkowską, wypompowywanie odcieków) – ponad 412 tys. zł
– mycie pojemników – ponad 101 tys. zł,
– zakup materiałów i wyposażenia (np. worków, sworzni do pojemników, „dzwonów”, konfiskatora na odzież) – 212 tys. 700 zł,
– usługi remontowe – 40 tys. zł,
– monitoring Osiedlowych PSZOK-ów – 54 tys. zł,
– wykonanie morfologii odpadów – 100 tys. zł,
– budowę podziemnych i naziemnych Punktów – 170 tys. 360 zł
– edukację – 245 tys. zł.
Na dochody Związku składają się również składki jego członków. To 0,5% dochodów własnych gmin. Przewidywana wysokość wpłat wynosi:
107 tys. – Gminy Chocianów,
24 tys. 756 zł – Gminy Gaworzyce,

88 tys. 257 zł – Gminy Grębocice
79 tys. 840 zł – Gminy Jerzmanowa,
13 tys. 445 zł – Gminy Pęcław,
772 tys. 793 zł – Gminy Polkowice,
47 tys. 820 zł – Gminy Przemków
44 tys. 978 – Gminy Radwanice
Łącznie składki te wyniosą 1 mln 178 tys. 889 zł. Dla porównania – to o ponad 3 mln 600 tys. zł mniej, niż do budżetu Związku wpłaciły gminy cztery lata temu.
ZGZM w dalszym ciągu będzie współorganizatorem lokalnych imprez kulturalnych i sportowych. W 2017 r. finansowo wesprze Dolnośląskie Święto Miodu i Wina w Przemkowie, Dzień Jagody w Chocianowie, Jarmark Kupiecki w Gaworzycach, Dożynki w Pęcławiu, Dni Polkowic, Dni Gminy Radwanice, Szosowy Klasyk i Bike Maraton w Gminie Grębocice oraz Bieg Gęsi w Jerzmanowej.