Pojemnik na odpady 120 litrówOd 1 lutego najmniejszy kubeł na odpady zmieszane może mieć pojemność 120 litrów.

Taki zapis znalazł się w nowym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Przypomnijmy, że obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w odpowiedni pojemnik na odpady zmieszane spoczywa na właścicielu (zarządcy) nieruchomości. Ponieważ z chwilą, gdy nowy system odpadowy wchodził w życie wielu mieszkańców dysponowało jeszcze pojemnikami starego typu – właśnie 110-litrowymi – dozwolono ich użytkowanie w początkowym okresie. Mimo, iż niektóre nie posiadały kółek ułatwiających transport do i od śmieciarki.

– Zmiana zapisów w Regulaminie wynika z ujednolicania naszego systemu – wyjaśnia dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Dagmara Dobroć-Śnioszek. – Do pojemników 120-litrowych są dostosowane samochody, którymi wywożone są odpady z nieruchomości jednorodzinnych.

Mieszkańcy mają zatem jeszcze kilka tygodni na to, by zaopatrzyć swoją nieruchomość w większy pojemnik. Dodajmy, że stojące przy danej posesji pojemniki powinny być również odpowiednio oznakowane – opis powinien zawierać adres nieruchomości, do której należy.