Rosnące rośliny na monetach

Płatności


Opłata za gospodarowanie odpadami​

Tel. 76 840 14 68
Egzekucja opłaty – niedopłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze

Tel. 76 840 14 67
Bieżące rozliczenia opłaty – nadpłaty

Usługi dodatkowe

Tel. 76 840 14 68
Bieżące płatności i zaległości