HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW

Nieruchomości zamieszkane

Odbiór i wywóz odpadów z nieruchomości wielorodzinnych odbywa się nie rzadziej niż raz na tydzień, zaś z nieruchomości jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – z podziałem na parzyste i nieparzyste tygodnie 2019 r. Pojemniki należy wystawić na chodnik lub ulicę, do  godziny 6:00.

Nieruchomości niezamieszkane

Odbiór odpadów odbywa się zgodnie ze szczegółowym harmonogramem, podanym zainteresowanym do wiadomości.

Gratowóz

To rodzaj mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, do którego mieszkańcy mogą przynieść i oddać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST