GRATOWÓZ

Pozostałe Harmonogramy

bi_i_zamieszkale
Nieruchomości zamieszkane
bi_i_niezamieszkale
Nieruchomości niezamieszkane

Gratowóz – to rodzaj mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów,  który odbiera od mieszkańców bezpłatnie odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zgromadzony podczas tzw. „wystawki”.

Gratowóz – zgodnie z harmonogramem, który zostanie podany do publicznej wiadomości na 14 dni przed planowaną zbiórką – podjedzie pod wskazany w harmonogramie Osiedlowy PSZOK.

Ważne!

Mobilny punkt nie przyjmuje opon, odpadów rozbiórkowych i budowlanych oraz odpadów zielonych. Te należy dostarczyć do Centralnego PSZOK-u we własnym zakresie, lub – w przypadku zielonych i budowlanych – zamówić odbiór w ramach usługi dodatkowej.

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST