Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Data publikacji strony internetowej: 2020-09-20 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-02 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, Poprawienie strony niosło by za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Treści […]

Czytaj więcej...More Tag

Działajmy razem ekologicznie

Zachęcamy do zapoznania się z naszą nową publikacją pt. „Działajmy razem ekologicznie”. Gazeta w wersji papierowej jest dostępna w siedzibie naszego Biura oraz będzie dystrybuowana w gminach członkowskich. Dodatkowo udostępniamy wersję elektroniczną :https://zgzm.pl/wp-content/uploads/Działajmy-razem-ekologicznie.pdf

Czytaj więcej...More Tag

Czy złożyłeś już deklarację ?

Wciąż czekamy na deklaracje. Można je złożyć w następujący sposób :➡️osobiście w siedzibie Związku w Polkowicach przy ul. Małej 1 przy wejściu znajduje się skrzynka, do której można wrzucić wypełnioną deklarację; podobne skrzynki, oznaczone logo ZGZM, są dostępne w urzędach gmin Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Przemków i Radwanice,➡️przesłać drogą pocztową na adres Biura Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice.➡️elektronicznie na skrzynkę podawczą funkcjonującą w ramach ePUAP pod adresem http://www.epuap.gov.pl (dopuszczalne formaty plików: .pdf, .doc, .docx, .odt). Złożenie deklaracji w ten sposób wymaga posiadania certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego.

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 30 31 32
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST