Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Związek Gmin Zagłębia Miedziowego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Data publikacji strony internetowej: 2020-09-20 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-02 Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, Poprawienie strony niosło by za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego. Treści […]

Czytaj więcej...More Tag
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST