ORGANY ZWIĄZKU

Zarząd Związku

Przewodniczący: Małgorzata Frąckowiak

Wiceprzewodniczący: Jerzy Szczupak

Członkowie

  • Roman Jabłoński
  • Artur Jurkowski
  • Paweł Piwko
  • Jacek Szwagrzyk
  • Łukasz Puźniecki
  • Lesław Golba
  • Tomasz Kulczyński

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Przewodniczący Zgromadzenia: Zdzisław Synowiec
Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia:  Ewa Flak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Dominika Szkudło
Z-ca Przewodniczącego: Tadeusz Kuzara
Członek: Paweł Opiłowski

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Przewodniczący: Janusz Matuszak
Członek:  Jerzy Mucha
Członek: Paweł Szocik

Przedstawiciele Gmin do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Gmina Chocianów:
1. Tomasz Kulczyński
2. Janusz Ślipko
3. Janusz Zielony

Gmina Gaworzyce:
4. Jacek Szwagrzyk
5. Edward Białek
6. Bożena Wojtczak

Gmina Grębocice:
7. Roman Jabłoński
8. Tadeusz Kuzara
9. Paweł Szocik

Gmina Jerzmanowa:
10. Lesław Golba
11. Tadeusz Kozakowski
12. Paweł Opiłowski

Gmina Pęcław:
13. Artur Jurkowski
14. Jerzy Mucha
15. Mateusz Papierz

Gmina Polkowice:
16. Łukasz Puźniecki
17. Roman Rozmysłowski
18. Zdzisław Synowiec

Gmina Przemków:
19. Jerzy Szczupak
20. Janusz Matuszak
21. Irena Orłowska

Gmina Radwanice:
22. Paweł Piwko
23. Ewa Flak
24. Dominika Szkudło

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST