ORGANY ZWIĄZKU

Zarząd Związku

Przewodniczący: Emilian Stańczyszyn

Wiceprzewodniczący: Franciszek Skibicki

Członkowie

  • Roman Jabłoński
  • Artur Jurkowski
  • Paweł Piwko
  • Jerzy Szczupak
  • Jacek Szwagrzyk
  • Marek Tramś
  • Wiesław Wabik
  • Lesław Golba

Zgromadzenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Przewodniczący Zgromadzenia: Danuta Pawliszyn
Z-ca Przewodniczącego Zgromadzenia: Tadeusz Kuzara

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Beata Kulikowska
Z-ca Przewodniczącego: Tadeusz Kozakowski
Członek: Dorota Jewniewicz

Przedstawiciele Gmin do Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

Gmina Chocianów:
1. Franciszek Skibicki
2. Janusz Zielony
3. Norbert Piotrowski

Gmina Gaworzyce:
4. Jacek Szwagrzyk
5. Danuta Pawliszyn
6. Edward Białek

Gmina Grębocice:
7. Roman Jabłoński
8. Tadeusz Kuzara
9. Jan Laszczowski

Gmina Jerzmanowa:
10. Lesław Golba
11. Tadeusz Kozakowski
12. Krzysztof Popek

Gmina Pęcław:
13. Artur Jurkowski
14. Dorota Jewniewicz
15. Sylwia Kowalczyk-Kapica

Gmina Polkowice:
16. Wiesław Wabik
17. Emilian Stańczyszyn
18. Beata Kulikowska

Gmina Przemków:
19. Jerzy Szczupak
20. Janusz Matuszak
21. Krzysztof Kania

Gmina Radwanice:
22. Paweł Piwko
23. Adriana Lebit
24. Wioletta Rzepka

Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST