Jak segregować – nowe materiały edukacyjne.

Z początkiem stycznia 2018r. do urzędów gmin i jednostek publicznych na terenie ZGZM  trafiły dwie nowe ulotki na temat segregowanych odpadów. Przypominamy w nich nie tylko zasady segregacji, ale również o tym, co powstaje z zebranych surowców. W ulotkach znalazło się miejsce na kilka ciekawostek ekologicznych i na informacje, w których zalecamy ostrożność w stosowaniu pewnych materiałów. Kolejne ulotki dedykowaliśmy odpadom, które wyrzucamy do niebieskiego i zielonego pojemnika: papier i szkło. Ulotki do poprania (tutaj) : http://www.zgzm.pl/srodowisko/publikacje/gospodarka-odpadami/

Czytaj więcej...More Tag

Święta, święta i… po świętach

Święta, święta i… po świętach. Przypominają o nich choinki, które jeszcze tu i tam dekorują mieszkania. Kiedy nadejdzie czas porządku i drzewko bożonarodzeniowe przestanie zdobić, warto we właściwy sposób zagospodarować ten rodzaj odpadu. Choinki zarówno sztuczne jak i  te naturalne  powinny znaleźć się w Centralnym PSZOK-u. Dla wszystkich, którzy do końca lutego 2018 r. postanowią przywieźć  drzewka do Centralnego PSZOK-u  przygotowaliśmy drobne niespodzianki. Przypominamy, że CPSZOK przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach jest czynny, od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 -19.00, w soboty w godz. 10.00 – 15.00.  Bezpłatnie – można tu pozostawić tzw. odpady problemowe w tym właśnie drzewka bożonarodzeniowe.

Czytaj więcej...More Tag

Książeczki opłat 2018r.

 Informujemy, że są już dostępne nowe książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z decyzją zarządu Związku w tym roku książeczki zostały przygotowane dla mieszkańców czterech gmin: Gaworzyc, Jerzmanowej, Pęcławia i Przemkowa. Książeczki zostały dostarczone do gmin i tam zostaną rozdysponowane.

Czytaj więcej...More Tag

Budżet na 2018 rok przyjęty

Zgromadzenie ZGZM przyjęło w dniu 21 grudnia 2017r. uchwałę w sprawie budżetu Związku. Formułują go dwie kwoty: dochody 15 mln 949 tys.742 zł  oraz  17mln  561tys.  815 zł wydatki. Podobnie jak w poprzednich latach, działalność Związku będzie skupiona na zadaniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym – na osiągnięciu wymaganych przepisami poziomów zagospodarowania tych odpadów. Osiągnięcie,  tak wysokich współczynników określonych przepisami prawa, wymaga jeszcze szerszego zakresu usług, a co za tym idzie –ponoszenia adekwatnych kosztów za gospodarowanie odpadami. Dodajmy, że konsekwencją nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów są z kolei wysokie kary finansowe. Prognozuje się, że łączne dochody Związku na rok 2018 będą wyższe o 3.421.186 zł (27,30%) w stosunku do przewidywanego wykonania za rok 2017. Wzrost dochodów wynika w szczególności z pozyskania dotacji z Narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę Punktów Selektywnego Odbierania Odpadów Komunalnych na terenie gmin Chocianów, Grębocice, Przemków, Radwanice. Założono, że […]

Czytaj więcej...More Tag

Wysokość opłaty i terminy płatności w 2018r.

Informacja o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. Informuję, że zgodnie z uchwałą nr IV/34/15 Zgromadzenia Związku opłatę za gospodarowanie opłatami komunalnymi, właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać, z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc. Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych: 35,00 zł gospodarstwo wieloosobowe 17,50 zł gospodarstwo jednoosobowe Stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych: iloczyn liczby pojemników i stawki za dany pojemnik. Terminy płatności w 2018 r.: 15 stycznia 2018 r.                                          16 lipca 2018 r. 15 lutego 2018 r.                                              16 sierpnia 2018 r. 15 marca 2018r.                                               17 września 2018 r. 16 kwietnia 2018r.                                          15 października 2018 r. 15 maja 2018r.                                                 15 listopada 2018 r 15 czerwca 2018r.                                            17 grudnia 2018 r. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać na indywidualny rachunek bankowy, dedykowany dla wskazanej w deklaracji nieruchomości. W przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłaty za zagospodarowanie […]

Czytaj więcej...More Tag

Konkurs za nami

W dniu wczorajszym mieliśmy ogromną przyjemność gościć laureatów konkursu „Choinka z odzysku”. Komisja konkursowa postanowiła o przyznaniu trzech równorzędnych I miejsc. Wśród wyróżnionych znaleźli się: I miejsce – Magda Kołodziej, Marcin Purtak, Filip Zamecki – Szkoła Podstawowa    w  Trzebnicach (Grupa VI) I miejsce – Oskar Pacholak, Jakub Jończyk, Filip Masternak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej I miejsce – Stanisław Steciąg, Kasjan Frankowski, Michalina Łykus – Zespół Szkolno Przedszkolny w Radwanicach Dodatkowo drobne upominki otrzymają: Dawid Kasperski, Kiziuk Jakub- PSP im. Wł. Reymonta w Wysokiej, Fabian Sawicki i Fabian Mazur- PSP im. Wł. Reymonta w Wysokiej, Antoni Michalik i Filip Gabelmann- Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie. Nagroda specjalna w postaci zgniatarki naściennej do butelek PET powędruje do Szkoły  Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, która zgłosiła 28 prac konkursowych. Warto nadmienić, że do konkursu zgłoszono 93 prace.          

Czytaj więcej...More Tag

Konkurs z choinką

ZGZM ogłasza konkurs dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie świątecznej choinki z surowców wtórnych, najlepiej gdyby w całości była z papieru. Na prace czekamy do 15 grudnia. Zasady konkursu zawiera Regulamin, który publikujemy poniżej. Szkoły powinny zgłosić swoich uczestników na Karcie zgłoszenia, będącej załącznikiem do Regulaminu.        

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 23 24 25
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST