Kolędy dwóch Kościołów

Grekokatolicy i wierni obrządku łacińskiego w Guzicach po raz pierwszy wspólnie uczcili święta Bożego Narodzenia. Choć lokalne i kameralne – było to prawdziwie ekumeniczne spotkanie: w świetlicy wiejskiej w Guzicach ponad sto osób spotkało się, by pod ikoną i przy szopce zaśpiewać kolędy. W dwóch językach. – Wiele osób z otwartym sercem, zapałem i entuzjazmem przygotowywało to spotkanie, począwszy od księży, a skończywszy na osobach, które przygotowały salę i poczęstunek – powiedziała pomysłodawczyni przedsięwzięcia, Beata Betka. Na pytanie, skąd wziął się sam pomysł imprezy radna powiatu polkowickiego odparła krótko: – My, rzymokatolicy i grekokatolicy jesteśmy sąsiadami, przyjaźnimy się, kolegujemy, pracujemy razem. Odpowiedź na drugie pytanie: czy to nie dziwne, że nigdy wspólnie nie uczciliśmy tak ważnych dla katolików świąt – mogła być tylko jedna. Co ważne, inicjatywę spotkania poparli duchowni obu wyznań: proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach, ks. Marek Pluskota oraz proboszcz parafii p.w. Przeniesienia relikwii […]

Czytaj więcej...More Tag

Będzie lepiej i oszczędnie

Rozmowa z Emilianem Stańczyszynem, przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – Minął ponad miesiąc, odkąd Zgromadzenie Związku przyjęło uchwały, tworzące nowy system gospodarki odpadami na terenie ośmiu gmin ZGZM. Czy możemy więc powiedzieć, że wszystko na temat systemu już wiemy i można wdrażać go w życie? – Najważniejsze elementy są znane.Nasz pomysł, by na terenie całego związku postawić ponad 500 osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ów) został zaakceptowany przez nadzór wojewody. Podobnie, jak podjęta przez Zgromadzenie decyzja,by opłaty za śmieci naliczać od każdego gospodarstwa domowego w takiej samej wysokości, tj. 29 złotych miesięcznie. Uchwały wejdą w życie w najbliższych dniach. – I staną się obowiązującym w ośmiu gminach prawem. A to znaczy, że za śmieci będziemy płacić więcej, niż dotychczas. Dlaczego? – To nie do końca prawda. Na przykład rodziny wielodzietne płacą dzisiaj więcej, niż 29 zł miesięcznie. Również wiele innych gospodarstw domowych  już obecnie jest obciążanych wyższymi […]

Czytaj więcej...More Tag

Budżet na 2013 uchwalony

Rok 2013 będzie rokiem budowy systemu gospodarki odpadami. To z nim związana jest większość zaplanowanych wydatków ZGZM. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku na inwestycje przeznaczono ponad 30 mln zł. Przyjęty przez przedstawicieli ośmiu członkowskich gmin projekt budżetu konsekwentnie realizuje wcześniejsze decyzje – przede wszystkim dotyczące przejęcia zadań w zakresie gospodarowania odpadami. Przypomnijmy, że Związek przystąpił do tych zadań poprzez zorganizowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Wyzwaniem jest osiągnięcie poziomu recyklingu odpadów i ich odzysku na poziomie wymaganym przez nowe przepisy. – Projekt budżetu na 2013 rok uwzględnia realizację tego zadania w sposób jaki nakazuje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzn. wskazuje, iż z opłaty za gospodarowanie odpadami mogą być pokrywane koszty związane z transportem, odbieraniem i zagospodarowywaniem odpadów, utrzymaniem punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz koszty administracyjne – czytamy w uzasadnieniu uchwały budżetowej. – Jako dochód systemu przyjęto, zgodnie z informacją Ministra Ochrony Środowiska, dochody z […]

Czytaj więcej...More Tag

Wręczyliśmy nagrody

– Chciałem, żeby moja postać zachęcała do segregacji śmieci, dlatego jest uśmiechnięta i wesoła. No, i żeby to był chłopak – powiedział nam Jakub Bryl, zwycięzca naszego plastycznego konkursu. W nagrodę odebrał dyplom i tablet. Laureat pierwszego miejsca jest uczniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach. Stworzony przez niego E-dek przez osiem najbliższych miesięcy będzie pojawiał się w artykułach, dotyczących gospodarki odpadami, a sygnowanych logo ZGZM. Publikacje – na łamach miesięcznika „Jedność”, „Gazety Polkowickiej” oraz dziennika „Polska Gazeta Wrocławska” – finansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Niewykluczone, że dla E-dka znajdzie się miejsce także w innych naszych materiałach, związanych z segregowaniem odpadów. Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbyła się 21 grudnia podczas ostatniego Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Jakub Bryl odebrał z rąk przewodniczącego Związku Emiliana Stańczyszyna dyplom i tablet (wart blisko tysiąc złotych). Nagrody – czytniki e-booków – wręczono również autorkom trzech wyróżnionych prac: Julii […]

Czytaj więcej...More Tag

Dziś Barbórka!

Górnikom – mieszkańcom naszych gmin, a także wszystkim Pracownikom KGHM Polska Miedź SA i Ich Rodzinom z okazji Barbórki składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pomyślności. Niech praca, którą wykonujecie dla naszego wspólnego dobra, zawsze będzie bezpieczna i zapewni komfort w codziennym życiu. Szczęść Boże!

Czytaj więcej...More Tag

Św. Jakub po badaniach

Do KGHM dotarły kolejne ekspertyzy, dotyczące gazów, wydobywających się  szybu Św. Jakub. Badania ponownie wykazały, że związki i substancje, które uprzykrzają życie mieszkańcom okolicznych wsi, nie mają negatywnego wpływu na ich zdrowie. W sprawie uciążliwych skutków pracy szybów SG-1 i SG-2 szef Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na początku tego roku skierował do zarządu Polskiej Miedzi oficjalne pismo z prośbą o podjęcie działań, które rozwiązałyby problem. – Do zarządu, poprzez członków Zgromadzenia Związku, kilkakrotnie już zwracano się z prośbą o interwencję – tłumaczył Emilian Stańczyszyn. Śmierdzące gazy – wśród nich siarkowodór – wydobywają się na powierzchnię wraz z wydalanym z wyrobisk kopalnianych powietrzem. – Gaz ulatnia się w partiach anhydrytu, w części już wyeksploatowanej. Przesącza się dosłownie wszystkimi szczelinami, które powstały wskutek tzw. ugięcia stropu – wyjaśniał dyrektor ds. utrzymania ruchu w kopalni „Polkowice-Sieroszowice” Andrzej Żymalski, gdy wiosną tego roku przedstawiciele KGHM spotkali się w Głogowie z dziennikarzami i mieszkańcami. Wtedy […]

Czytaj więcej...More Tag

Zagrali w siatkę

Drużyna ze Szkoły Podstawowej w Rzeczycy została zwycięzcą turnieju piłki siatkowej chłopców, który odbył się w minioną sobotę w Grębocicach. Imprezę zorganizowano dla uczniów szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Spośród uczestniczących drużyn gospodarze zajęli drugie miejsce, zaś SP Białołęka – miejsce trzecie. Jedenastu zawodnikom wręczono wyróżnienia. Dalszy ciąg sportowej rywalizacji – już w najbliższą sobotę, kiedy to chłopcy – uczniowie gimnazjów zagrają w piłkę ręczną. Na zdjęciu u góry: drużyna z Białołęki. Poniżej: zdobywcy drugiego miejsca w turnieju, reprezentacja SP w Grębocicach.

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 22 23 24 25
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST