załatw sprawę

Płatności

Zrzut ekranu 2018-03-30 o 11.45.10
Opłata za gospodarowanie odpadami​
 • Tel. 76 840 14 68
 • Egzekucja opłaty - niedopłaty, upomnienia, tytuły wykonawcze
 • Tel. 76 840 14 67
 • Bieżące rozliczenia opłaty - nadpłaty
Zrzut ekranu 2018-03-30 o 11.51.52
Usługi dodatkowe
 • Tel. 76 840 14 68
 • Bieżące płatności i zaległości

Usługi dodatkowe

Zrzut ekranu 2018-03-30 o 11.57.59
Wynajem kontenera na gruz i odpady zielone
 • Tel. 76 847 91 30
Zrzut ekranu 2018-03-30 o 12.00.36
Brak odbioru
 • Tel. 76 840 14 60

Cennik usług dodatkowych

Nieruchomości zamieszkane:

 1. Podstawienie pojemnika i odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – każdorazowo za poj. do 1 m3 – 149,00 zł i 490,00 zł za poj. 7 m3 Z pojemnika można korzystać nieprzerwanie przez 10 dni roboczych;
 2. Podstawienie pojemnika i odbiór odpadów zielonych – każdorazowo 9,90 zł za poj. 0,24 m3.

Nieruchomości niezamieszkane:

 1. Podstawienie pojemnika i odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych – cena każdorazowo wynosi 198,00 zł – za poj. do 1 m3 i 652,00 zł za poj. 7 m3; dzierżawa pojemnika może trwać do 10 dni roboczych,
 2. Podstawienie pojemnika i odbiór odpadów zielonych – każdorazowo wynosi: 13,20 zł – za poj. 0,24 m3, 55,00 zł – za poj. 1 m3, 60,50 zł za poj. 1,1 m3, 385,00 zł za poj. 7 m3.
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST