Kiedy wielkie gabaryty?

Jest już gotowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka rozpocznie się na terenie miasta i gminy Przemków, w marcu Gratowóz przyjedzie również do miejscowości gminy Radwanice i Jerzmanowa. W kwietniu odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach będą mogli oddać mieszkańcy gmin Gaworzyce, Polkowice (z wyłączeniem miasta), Pęcławia, Grębocic i Chocianowa. Polkowiczanie powinni się przygotować na 10 i 11 maja. Odpady wielkogabarytowe (ale nie opony, części samochodowe, odzież, gruz, odpady budowlane, zielone i zmieszane) należy we wskazanym dniu wystawić przy Osiedlowych PSZOK-ach Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych gminach i miejscowościach znajduje się w zakładce Gospodarka Odpadami / Gratowóz (kliknij)

Czytaj więcej...More Tag

Ani tapczan, ani dywan

Przypominamy, że miejscem, w którym możemy bezpłatnie zostawić niepotrzebne przedmioty o dużych rozmiarach jest Centralny PSZOK. Tak zwane odpady wielkogabarytowe, czyli duże lub o nietypowych rozmiarach często „lądują” w Osiedlowych PSZOK-ach i szpecą krajobraz naszych ulic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mieszkańcy mogą się pozbyć takich przedmiotów w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który mieści się w Polkowicach przy ul. Działkowej 18. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-19.00 i w soboty w godz. 10.00-15.00. W Centralnym PSZOK-u możemy bezpłatnie oddać również materiały budowlane i rozbiórkowe czy sprzęt AGD. – Już kilka razy w ostatnim czasie otrzymaliśmy telefony z pytaniem, czy meble można zostawić w Osiedlowym Punkcie – powiedziała Dagmara Dobroć-Śnioszek, dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM. – Takiej możliwości Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM nigdy nie przewidywał. Odpady wielkogabarytowe odbiera w wyznaczonym terminie Gratowóz, drugim rozwiązaniem jest zawieźć je do Centralnego PSZOK-u. Osoby, które […]

Czytaj więcej...More Tag

Przypomnienie

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35 lub 17,50 zł – należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca. Terminowa wpłata uchroni mieszkańców od postępowań podatkowych, a w konsekwencji od egzekucji administracyjnej prowadzonej z mocy ustawy przez Urzędy Skarbowe.

Czytaj więcej...More Tag

Wydatki i dochody w 2017 r.

Zgromadzenie ZGZM przyjęło w miniony czwartek projekt tegorocznego budżetu Związku. Określają go dwie liczby: 12 mln 456 tys.721 zł dochodów oraz 12 mln 363 tys. 610 zł wydatków. Podobnie jak w poprzednich latach, działalność Związku będzie skupiona na zadaniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym – na osiągnięciu wymaganych przepisami poziomów zagospodarowania tych odpadów. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały budżetowej, osiągnięcie tych poziomów wymaga jeszcze szerszego zakresu usług, a co za tym idzie – do ponoszenia adekwatnych kosztów za gospodarowanie odpadami. Dodajmy, że konsekwencją nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów są z kolei wysokie kary finansowe. Założono, że w 2017 r. ZGZM z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnie dochód w wysokości 10 mln 836 tys. 832 zł, zaś wpływy z dodatkowych usług (m.in. dzierżawy pojemników, odbioru gruzu i odpadów zielonych) wyniosą 421 tys. zł. Uzyskane tą drogą pieniądze Związek przeznaczy m.in. na: – transport i zagospodarowanie odpadów […]

Czytaj więcej...More Tag

Do siego roku!

Nadchodzi nowy 2017 rok i z tej okazji życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze! Spokoju ducha i spokoju portfela, a nade wszystko – zdrowia, którego nie da się przecenić. Niech spełnią się marzenia – począwszy od udanego wieczoru sylwestrowego!

Czytaj więcej...More Tag

Nowy harmonogram

Od nowego roku kalendarzowego obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów. Znalazło się w nim kilka zmian, warto więc przyjrzeć się terminarzowi i mieć pewność, że kubeł z odpadami wystawimy w odpowiednim dniu. Harmonogram, określający kiedy pod posesje (nieruchomości zamieszkane) podejdzie śmieciarka, znajduje się TUTAJ. Przypominamy, że zastosowane w tym planie skróty oznaczają: A – nieparzysty tydzień roku, B – parzysty tydzień roku Dni w nieparzystym tygodniu roku: PA – poniedziałek, WA – wtorek, ŚA – środa, CA – czwartek, KA – piątek Dni w parzystym tygodniu roku: PB – poniedziałek, WB – wtorek, ŚB – środa, CB – czwartek, KB – piątek. Jak zawsze, w ciągu roku będą dni świąteczne i wolne, w których odbiór odpadów nie nastąpi zgodnie z harmonogramem lecz w innym terminie. Te zastępcze obiory wyszczególniono w osobnej TABELCE (kliknij).

Czytaj więcej...More Tag

Najpiękniejsze kąciki

Szkoły w Trzebnicach, Wysokiej i Parchowie – to zwycięzcy naszego konkursu na najładniejszy „kącik odpadowy”. W czwartek 22 grudnia gościliśmy laureatów w Biurze Związku i wręczyliśmy zasłużone nagrody. W konkursie wzięło udział siedem szkół: SP w Szklarach Dolnych, SP nr 1 w Polkowicach, SP nr 1 w Przemkowie, Zespół Szkół w Białołęce, SP w Trzebnicach, SP w Parchowie i Sp w Wysokiej. Wszystkie zgłoszone prace spełniały warunki formalne, określone w Regulaminie konkursu. Pomysłowość i jakość wykonania członkowie komisji oceniali, wizytując poszczególne placówki. „W wyniku merytorycznej oceny prac w miejscu ich prezentacji, tj. w poszczególnych szkołach – biorąc pod uwagę wartość edukacyjną przygotowanych kącików odpadowych, atrakcyjność, estetykę wykonania i prawdopodobny poziom zaangażowania uczniów w wykonanie pracy, a także pomysłowość i trafność wybranej nazwy kąciak – za najładniejsze uznano trzy prace, przyznając im następujące miejsca:     I miejsce – kącik pn. „Trzebnickie dzieci segregują śmieci”, wykonany w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława […]

Czytaj więcej...More Tag

Odbiór w święta

Przypominamy o zmianie terminu odbioru odpadów, który w harmonogramie przypadałby w poniedziałek 26 grudnia. Zamiast w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, czyli w parzysty tydzień roku, śmieciarki przyjadą po odpady wcześniej: w wigilię 24 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 6 7 8 9 10
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST