Zmiana na stanowisku wiceprzewodniczącego

Wójt gminy Jerzmanowa Lesław Golba został nowym wiceprzewodniczącym Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Lesław Golba Zmianę na stanowisku zatwierdziło obradujące w miniony czwartek Zgromadzenie ZGZM. Zgodnie z decyzją władz Związku obowiązki zastępcy przewodniczącego zarządu mają pełnić kolejno – przez rok – szefowie wszystkich gmin członkowskich. Lesław Golba zajął miejsce, które przez ostatnie 12 miesięcy zajmował wójt Grębocic Roman Jabłoński. – To, co dla mnie było najważniejsze to to, że skupiliśmy się na modernizacji i uzupełnianiu naszego systemu gospodarki odpadami. Podjęliśmy decyzję o budowie lokalnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w czterech gminach, chcielibyśmy też iść w kierunku rozbudowy polkowickiej Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych- podsumował swoją pracę Roman Jabłoński. Wójt Jerzmanowej nowe obowiązki wiąże z kolejnym wyzwaniem: wprowadzeniem do systemu zbiórki odpadów biodegradowalnych. – Będę jedną z tych osób, które będą decydować o tym ważnym zadaniu. Mam nadzieję, że powiedzie się tak jak przed laty zorganizowanie całego systemu odpadowego w naszych […]

Czytaj więcej...More Tag

Zróbcie film dla dorosłych

Uwaga, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych! Zapraszamy Was do udziału w konkursie „odpadowym”, którego tematem jest recykling odpadów. Odzyskiwaniu i przetwarzaniu materiałów, jakie każdego dnia wyrzucamy do śmieci, przyświeca słuszny cel – jak do niego jednak przekonać dorosłych? Spróbujcie ideę recyklingu przedstawić w krótkim, 60-sekundowym filmie! TUTAJ do pobrania: Regulamin, karta zgłoszenia, oświadczenie rodzica i oświadczenie uczestnika. (Fot. Fotolia) Regulamin konkursu  „przeTWORZENIE: spot o recyklingu” I. Ogólne zasady konkursu Organizatorem Konkursu „przeTWORZENIE: spot o recyklingu”, zwanego dalej Konkursem, jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach ul. Mała 1, 59-100 Polkowice Tel./fax: 76 840 14 90, e-mail: biuro@zgzm.pl. Konkurs trwać będzie od 20 marca do 20 maja 2017 r. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o odpadach komunalnych w kontekście ich dalszego przetwarzania i zachęcanie do prawidłowych zachowań dotyczących postępowania z odpadami, poszerzenie świadomości mieszkańców w zakresie celowości segregacji odpadów,  jak również nabycie i doskonalenie umiejętności uczniów w posługiwaniu się nowoczesnymi instrumentami promocji (kamera, […]

Czytaj więcej...More Tag

Coś dla gimnazjalistów

Nagrajcie spot filmowy na temat segregacji odpadów i wygrajcie nagrody. Drugi w tym roku konkurs o tematyce ekologicznej ZGZM adresuje do uczniów gimnazjów w Chocianowie, Gaworzycach, Grębocicach, Jerzmanowej, Białołęce, Polkowicach, Przemkowie i Radwanicach. Konkursową pracą ma być 60-sekundowy spot filmowy na temat segregacji odpadów. Może więc zawierać materiał o tym, jak prawidłowo rozdzielać śmieci albo też przedstawiać ideę segregacji, czyli odpowiadać na pytanie: dlaczego segregujemy odpady. Konkursowe prace powinny być zrealizowane grupowo. Zgłoszenia do udziału w konkursie „Segreguje – nie marnuję” mogą zgłaszać szkoły, przy czym jedno gimnazjum może zgłosić dowolną ilość zespołów, składających się maksymalnie z pięciu uczniów i koordynatora. Regulamin konkursu przewiduje nagrody zarówno dla zwycięskich szkół, jak i dla autorów trzech najlepszych prac. Do wygrania nagrody o łącznej wartości 1350 zł. Regulamin konkursu Spot „SEGREGUJĘ – NIE MARNUJĘ” I. Ogólne zasady konkursu Organizatorem Konkursu „Segreguję nie marnuję”, zwanego dalej Konkursem, jest Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach […]

Czytaj więcej...More Tag

Ogłaszamy konkurs

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ogłasza konkurs na „Ekologiczną ozdobę wielkanocną”. Konkurs jest adresowany do społeczności szkół podstawowych, a zadaniem uczestników jest wymyślenie i stworzenie ozdoby wielkanocnej przy użyciu jak największej ilości surowców wtórnych. Zamiast wyrzucać – wykorzystajcie plastikowe, metalowe i papierowe odpady do zbudowania ozdoby, która wprowadzi na szkolne korytarze atmosferę Świąt Wielkanocnych. Zgodnie z umieszczonym poniżej Regulaminem konkursu, „Ekologiczna ozdoba wielkanocna” powinna mieć co najmniej 100 cm wysokości i powinna być pracą zespołową. Grupę autorów mogą tworzyć uczniowie maksymalnie dwóch klas. Każda szkoła może zgłosić jedną pracę konkursową. Autorzy najpiękniejszych i najbardziej ekologicznych ozdób otrzymają zestawy firmowych upominków ZGZM, nagrody czekają również na zwycięskie szkoły: to ścienna zgniatarka do butelek – za zajęcie pierwszego miejsca oraz komplety 500 worków do segregacji odpadów – dla placówek, które zajmą trzy pierwsze miejsca. (Ilustracja: http://zwiatremipodwiatr-ana.blogspot.com) REGULAMIN KONKURSU „Ekologiczna ozdoba wielkanocna” I. Ogólne zasady konkursu. Organizatorem Konkursu „Ekologiczna ozdoba wielkanocna” zwanego dalej Konkursem […]

Czytaj więcej...More Tag

Kiedy wielkie gabaryty?

Jest już gotowy harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka rozpocznie się na terenie miasta i gminy Przemków, w marcu Gratowóz przyjedzie również do miejscowości gminy Radwanice i Jerzmanowa. W kwietniu odpady o dużych lub nietypowych rozmiarach będą mogli oddać mieszkańcy gmin Gaworzyce, Polkowice (z wyłączeniem miasta), Pęcławia, Grębocic i Chocianowa. Polkowiczanie powinni się przygotować na 10 i 11 maja. Odpady wielkogabarytowe (ale nie opony, części samochodowe, odzież, gruz, odpady budowlane, zielone i zmieszane) należy we wskazanym dniu wystawić przy Osiedlowych PSZOK-ach Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych gminach i miejscowościach znajduje się w zakładce Gospodarka Odpadami / Gratowóz (kliknij)

Czytaj więcej...More Tag

Ani tapczan, ani dywan

Przypominamy, że miejscem, w którym możemy bezpłatnie zostawić niepotrzebne przedmioty o dużych rozmiarach jest Centralny PSZOK. Tak zwane odpady wielkogabarytowe, czyli duże lub o nietypowych rozmiarach często „lądują” w Osiedlowych PSZOK-ach i szpecą krajobraz naszych ulic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mieszkańcy mogą się pozbyć takich przedmiotów w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów, który mieści się w Polkowicach przy ul. Działkowej 18. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-19.00 i w soboty w godz. 10.00-15.00. W Centralnym PSZOK-u możemy bezpłatnie oddać również materiały budowlane i rozbiórkowe czy sprzęt AGD. – Już kilka razy w ostatnim czasie otrzymaliśmy telefony z pytaniem, czy meble można zostawić w Osiedlowym Punkcie – powiedziała Dagmara Dobroć-Śnioszek, dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM. – Takiej możliwości Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie ZGZM nigdy nie przewidywał. Odpady wielkogabarytowe odbiera w wyznaczonym terminie Gratowóz, drugim rozwiązaniem jest zawieźć je do Centralnego PSZOK-u. Osoby, które […]

Czytaj więcej...More Tag

Przypomnienie

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 35 lub 17,50 zł – należy uiścić do 15 dnia każdego miesiąca. Terminowa wpłata uchroni mieszkańców od postępowań podatkowych, a w konsekwencji od egzekucji administracyjnej prowadzonej z mocy ustawy przez Urzędy Skarbowe.

Czytaj więcej...More Tag

Wydatki i dochody w 2017 r.

Zgromadzenie ZGZM przyjęło w miniony czwartek projekt tegorocznego budżetu Związku. Określają go dwie liczby: 12 mln 456 tys.721 zł dochodów oraz 12 mln 363 tys. 610 zł wydatków. Podobnie jak w poprzednich latach, działalność Związku będzie skupiona na zadaniach z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym – na osiągnięciu wymaganych przepisami poziomów zagospodarowania tych odpadów. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały budżetowej, osiągnięcie tych poziomów wymaga jeszcze szerszego zakresu usług, a co za tym idzie – do ponoszenia adekwatnych kosztów za gospodarowanie odpadami. Dodajmy, że konsekwencją nieosiągania wymaganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów są z kolei wysokie kary finansowe. Założono, że w 2017 r. ZGZM z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami osiągnie dochód w wysokości 10 mln 836 tys. 832 zł, zaś wpływy z dodatkowych usług (m.in. dzierżawy pojemników, odbioru gruzu i odpadów zielonych) wyniosą 421 tys. zł. Uzyskane tą drogą pieniądze Związek przeznaczy m.in. na: – transport i zagospodarowanie odpadów […]

Czytaj więcej...More Tag

Do siego roku!

Nadchodzi nowy 2017 rok i z tej okazji życzymy Państwu wszystkiego, co najlepsze! Spokoju ducha i spokoju portfela, a nade wszystko – zdrowia, którego nie da się przecenić. Niech spełnią się marzenia – począwszy od udanego wieczoru sylwestrowego!

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 5 6 7 8 9
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST