Segregacja? To proste!

Związkowa filmoteka wzbogaciła się o dwa spoty na temat prawidłowej segregacji odpadów wielkogabarytowych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Do rozdzielania domowych śmieci – a także do ich zgniatania – zachęcają polkowiczanie i… królewny. Filmiki można obejrzeć w okienku Multimedia lub klikając w linki poniżej:      

Czytaj więcej...More Tag

U nas bez rewolucji

Od 1 lipca w życie wchodzi rozporządzenie ministra środowiska, które  wprowadza na terenie całego kraju takie same zasady segregacji odpadów. Od najbliższej soboty wszyscy powinni segregować śmieci tak, jak robią to mieszkańcy ZGZM od czterech lat. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o to, czy od 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów informujemy, że na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ani sposób segregacji ani cały system gospodarki odpadami komunalnymi (dla gospodarstw objętych systemem) nie ulegnie zmianie. Jak od czterech lat, domowe śmieci należy rozdzielać na 3 grupy i wrzucać do „dzwonów” lub kontenerów w kolorach: żółtym – tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, niebieskim – papier, zielonym lub białym – szkło bezbarwne i kolorowe, natomiast pozostałe odpady, tzw. odpady zmieszane należy wrzucać do pojemników w kolorze czarnym (szarym). Właśnie takie zasady wprowadza na terenie całego kraju rozporządzenie Ministra Środowiska, które wchodzi w życie 1 lipca. Przepis ten […]

Czytaj więcej...More Tag

Zarząd z absolutorium

Ubiegłoroczna praca została skwitowana: Zgromadzenie Związku jednomyślnie udzieliło zarządowi absolutorium. Zgodnie z procedurami, wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wydała komisja rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa. Udzielenie absolutorium poprzedziło głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego, czyli dochodów i wydatków ZGZM. W dużej części wynikają one z działalności, związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie ośmiu członkowskich gmin. Dochody Związku w 2016 r. wyniosły 13 mln 170 tys 831 zł. Złożyły się na nie m.in.: opłaty za odpady (ponad 10 mln zł), wpłaty gmin (ponad 1 mln 200 tys. zł), dochody z tytułu usług dodatkowych, jak dzierżawa pojemników, odbiór pojemników na odpady zielone i budowlane (ponad 395 tys. zł). W 2016 r. gospodarka odpadami komunalnymi pochłonęła blisko 9 mln 580 tys. zł. Były to wydatki, związane z odbiorem, transportem i dalszym zagospodarowaniem odpadów, ale również koszty utrzymania w czystości pojemników w Osiedlowych PSZOK-ach, koszty monitoringu Punktów, zakupu nowych pojemników na odpady zmieszane […]

Czytaj więcej...More Tag

Można wydzierżawić

Z początkiem czerwca do ZGZM trafiło 150 nowych pojemników na odpady zmieszane. Sto kubłów 120-litrowych oraz 50 sztuk większych, 240-litrowych, mieszkańcy będą mogli wydzierżawić w ramach usługi dodatkowej. Oferta może zainteresować m.in. te osoby, które dotychczas korzystały w swoich gospodarstwach z pojemników niezgodnych z regulaminem utrzymania czystości na naszym terenie. Przypomnijmy, że od początku roku ZGZM wysłał 470 wezwań do wymiany przydomowych pojemników na odpady. Przypomnijmy, że zaopatrzenie nieruchomości w odpowiedni pojemnik należy do obowiązków jej właściciela. Mogą kupić kubeł na swój koszt lub wydzierżawić od ZGZM. Miesięcznie dzierżawa kosztuje 1,50 zł (za poj. 120 l) lub 3,00 zł – za poj. 240 l.

Czytaj więcej...More Tag

Pod małą lupą

ZGZM sprawdza, jak wygląda segregacja odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem gospodarki odpadami. Kontrole ruszyły w maju i obejmą 15 wybranych losowo jednostek sektora finansów publicznych. – Sprawdzamy, jak w danej firmie bądź instytucji wygląda miejsce gromadzenia odpadów, ile znajduje się pojemników na odpady, w jakim są stanie i jak są gromadzone, to znaczy – czy prowadzona jest segregacja odpadów czy też zbierane są nieselektywnie – poinformowała Dagmara Dobroć-Śnioszek dyrektor działu gospodarki odpadami. Dodajmy, że jest to pierwsza tego typu kontrola od czasu włączenia nieruchomości niezamieszkanych do systemu odpadowego na terenie ZGZM (czyli od lutego 2016 r.).

Czytaj więcej...More Tag

Gabaryty po zbiórce

Dobiegła końca tegoroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu RTV i AGD. Od 22 marca na terenie ośmiu związkowych gmin odebrano przedmioty o łącznej wadze 436,77 ton. Najwięcej – 129,34 t wystawili przy Osiedlowych PSZOK-ach mieszkańcy gminy Polkowice, potem kolejno Radwanice (57,93 t), Przemków (57,36 t), Chocianów (54,76 t), Jerzmanowa (55,32 t), Grębocice (48,48), Gaworzyce (24,80 t ) i Pęcławia (8,78 t). Dla porównania: w ub.r. w ramach Gratowozu zebrano 150,70 t wielkich gabarytów i zużytego sprzętu. Niestety, po raz kolejny, wiele osób wykorzystało zbiórkę, by pozbyć się także opon, materiałów rozbiórkowych lub po prostu odpadów zmieszanych. Poniżej tabela ze szczegółowymi danymi ze zbiórki. (mb)

Czytaj więcej...More Tag

Segreguję – nie marnuję

Rozstrzygnęliśmy nasz konkurs, w którym czekaliśmy na krótki film o segregacji odpadów. Zgłoszenia przysłały tylko dwa zespoły z… jednej szkoły. Komisja konkursowa uznała, że mimo małego zainteresowania, obie prace należy dopuścić do dalszej oceny i w ten sposób nagrodzić trud, jaki włożyli gimnazjaliści. Przypomnijmy, że zadaniem uczestników było wymyślenie scenariusza, nakręcenie zdjęć i montaż krótkiego filmiku, ilustrującego hasło „Segreguję – nie marnuję”. Głównych nagród  w konkursie nie przyznano. Zdaniem komisji na wyróżnienie zasługuje jednak spot autorstwa dwóch pierwszoklasistów z Gimnazjum nr 2 w Polkowicach. Piotr Kieloch i Miłosz Machnicki nie tylko wcielili się w role bohaterów filmiku, ale również – i to poruszyło członków komisji – pokazali w nim zjawisko, które każdy z nas na co dzień może zaobserwować. Żeby zobaczyć, o co chodzi, trzeba obejrzeć spot. Jest dostępny na fanpage’u ZGZM. Poniżej natomiast można się zapoznać z protokołem rozstrzygnięcia konkursu

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST