Konkurs z choinką

ZGZM ogłasza konkurs dla uczniów starszych klas szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest wykonanie świątecznej choinki z surowców wtórnych, najlepiej gdyby w całości była z papieru. Na prace czekamy do 15 grudnia. Zasady konkursu zawiera Regulamin, który publikujemy poniżej. Szkoły powinny zgłosić swoich uczestników na Karcie zgłoszenia, będącej załącznikiem do Regulaminu.        

Czytaj więcej...More Tag

Złom – czyli co?

Oto nasza druga publikacja z cyklu „Nie wyrzucaj śmieci tak jak leci”. Tym razem o metalach. Piszemy o tym, jakiego rodzaju odpady metalowe powstają w gospodarstwach domowych, jak należy je segregować, jak dzielą metalowe odpady recyklerzy, a wreszcie – co powstaje z surowców odzyskanych dzięki segregacji. Na przykład oprawki do okularów, które można wyprodukować z trzech puszek aluminiowych. Przetwarza się jednak nie tylko aluminium, ale również stal, miedź, cynk i ołów. Odzyskany metal służy m.in. do produkcji samolotów, samochodów, a nawet mostów, centrów handlowych i tysiąca drobniejszych przedmiotów. Cenny materiał może być jednocześnie źródłem zagrożenia, jeśli porzucimy go w lesie, trawie czy użyjemy niezgodnie z przeznaczeniem. Ulotkę „Nie wyrzucaj śmieci tak jak leci” METALE” można zobaczyć i przeczytać TUTAJ

Czytaj więcej...More Tag

Powstaną nowe PSZOK-i

Mieszkańcy gmin Chocianów, Grębocice, Przemków i Radwanice wkrótce nie będą musieli wozić problemowych odpadów do Centralnego PSZOK-u. Podobne obiekty będą mieć na swoim terenie. To już pewne: ZGZM podpisał w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę. Za ponad 4 mln 727 tys. zł w czterech gminach powstaną punkty, w których będzie można bezpłatnie oddać m.in. sprzęt elektryczny, przeterminowane leki, meble, odpady drewniane, szklane, odzież, popioły, farby czy gruz. W sumie – aż 28 różnego rodzaju odpadów z gospodarstw domowych. Nie będą tu natomiast gromadzone odpady zmieszane, metal i odpady zawierające azbest. Co nie mniej ważne, na budowę i wyposażenie punktów Związek otrzyma dofinansowanie w wysokości 85 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych  projektu. – O rozbudowie naszego systemu, by był on jeszcze bardziej przyjazny dla mieszkańców, mówiliśmy już od wejścia w życie nowych przepisów, czyli od 2013 r. – przypomniał przewodniczący ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Tak jak w przypadku budowy […]

Czytaj więcej...More Tag

O tworzywach na nowo

Przedmiotów z tworzyw sztucznych używamy na każdym kroku, mnóstwo ich też trafia do kubła na śmieci. Oczywiście do tego w kolorze żółtym. Później z tych wyrzuconych rzeczy powstają nowe produkty. Jakie? O tym między innymi piszemy w naszej najnowszej publikacji. Ulotka „Nie wyrzucaj śmieci tak jak leci” zawiera informacje nie tylko o korzyściach, płynących z segregacji tworzyw sztucznych, ale również kilka faktów i ciekawostek, również ostrzeżeń. Choćby na temat tego, które z popularnych plastików są bezpieczne, a które groźne dla naszego zdrowia i dlaczego absolutnie nie można palić ich w domowych piecach. Wyjaśniamy też dokładnie, dlaczego kartony po mleku czy sokach – zgniecione! – wrzucamy do pojemników na tworzywa. Zapraszamy do lektury. Całą ulotkę można przeczytać TUTAJ  

Czytaj więcej...More Tag

Segregacja? To proste!

Związkowa filmoteka wzbogaciła się o dwa spoty na temat prawidłowej segregacji odpadów wielkogabarytowych, metalowych i z tworzyw sztucznych. Do rozdzielania domowych śmieci – a także do ich zgniatania – zachęcają polkowiczanie i… królewny. Filmiki można obejrzeć w okienku Multimedia lub klikając w linki poniżej:      

Czytaj więcej...More Tag

U nas bez rewolucji

Od 1 lipca w życie wchodzi rozporządzenie ministra środowiska, które  wprowadza na terenie całego kraju takie same zasady segregacji odpadów. Od najbliższej soboty wszyscy powinni segregować śmieci tak, jak robią to mieszkańcy ZGZM od czterech lat. W związku z licznymi pytaniami mieszkańców o to, czy od 1 lipca br. zaczną obowiązywać nowe zasady segregacji odpadów informujemy, że na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego ani sposób segregacji ani cały system gospodarki odpadami komunalnymi (dla gospodarstw objętych systemem) nie ulegnie zmianie. Jak od czterech lat, domowe śmieci należy rozdzielać na 3 grupy i wrzucać do „dzwonów” lub kontenerów w kolorach: żółtym – tworzywa sztuczne, metale i odpady wielomateriałowe, niebieskim – papier, zielonym lub białym – szkło bezbarwne i kolorowe, natomiast pozostałe odpady, tzw. odpady zmieszane należy wrzucać do pojemników w kolorze czarnym (szarym). Właśnie takie zasady wprowadza na terenie całego kraju rozporządzenie Ministra Środowiska, które wchodzi w życie 1 lipca. Przepis ten […]

Czytaj więcej...More Tag

Zarząd z absolutorium

Ubiegłoroczna praca została skwitowana: Zgromadzenie Związku jednomyślnie udzieliło zarządowi absolutorium. Zgodnie z procedurami, wcześniej pozytywną opinię w tej sprawie wydała komisja rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa. Udzielenie absolutorium poprzedziło głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego, czyli dochodów i wydatków ZGZM. W dużej części wynikają one z działalności, związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie ośmiu członkowskich gmin. Dochody Związku w 2016 r. wyniosły 13 mln 170 tys 831 zł. Złożyły się na nie m.in.: opłaty za odpady (ponad 10 mln zł), wpłaty gmin (ponad 1 mln 200 tys. zł), dochody z tytułu usług dodatkowych, jak dzierżawa pojemników, odbiór pojemników na odpady zielone i budowlane (ponad 395 tys. zł). W 2016 r. gospodarka odpadami komunalnymi pochłonęła blisko 9 mln 580 tys. zł. Były to wydatki, związane z odbiorem, transportem i dalszym zagospodarowaniem odpadów, ale również koszty utrzymania w czystości pojemników w Osiedlowych PSZOK-ach, koszty monitoringu Punktów, zakupu nowych pojemników na odpady zmieszane […]

Czytaj więcej...More Tag

Można wydzierżawić

Z początkiem czerwca do ZGZM trafiło 150 nowych pojemników na odpady zmieszane. Sto kubłów 120-litrowych oraz 50 sztuk większych, 240-litrowych, mieszkańcy będą mogli wydzierżawić w ramach usługi dodatkowej. Oferta może zainteresować m.in. te osoby, które dotychczas korzystały w swoich gospodarstwach z pojemników niezgodnych z regulaminem utrzymania czystości na naszym terenie. Przypomnijmy, że od początku roku ZGZM wysłał 470 wezwań do wymiany przydomowych pojemników na odpady. Przypomnijmy, że zaopatrzenie nieruchomości w odpowiedni pojemnik należy do obowiązków jej właściciela. Mogą kupić kubeł na swój koszt lub wydzierżawić od ZGZM. Miesięcznie dzierżawa kosztuje 1,50 zł (za poj. 120 l) lub 3,00 zł – za poj. 240 l.

Czytaj więcej...More Tag

Pod małą lupą

ZGZM sprawdza, jak wygląda segregacja odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem gospodarki odpadami. Kontrole ruszyły w maju i obejmą 15 wybranych losowo jednostek sektora finansów publicznych. – Sprawdzamy, jak w danej firmie bądź instytucji wygląda miejsce gromadzenia odpadów, ile znajduje się pojemników na odpady, w jakim są stanie i jak są gromadzone, to znaczy – czy prowadzona jest segregacja odpadów czy też zbierane są nieselektywnie – poinformowała Dagmara Dobroć-Śnioszek dyrektor działu gospodarki odpadami. Dodajmy, że jest to pierwsza tego typu kontrola od czasu włączenia nieruchomości niezamieszkanych do systemu odpadowego na terenie ZGZM (czyli od lutego 2016 r.).

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST