Zmiany uchwał systemu gospodarowania odpadami

Możliwość korzystania z pojemników półpodziemnych służących do gromadzenia odpadów zmieszanych to główna przyczyna zmian uchwał systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zmiany dotyczą pojemników o pojemności 1,5 mᶟ i 5 mᶟ , z których mogą korzystać  właściciele nieruchomości niezamieszkanych (firmy i instytucje). Treść zmienionych uchwał dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i obowiązuje od 01.05.2018r. Zmianie uległ również druk deklaracji dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (firmy, instytucje).

Czytaj więcej...More Tag

Wiosna w pełni czas zatem na porządki w ogrodzie

Kiedy słońce zaczyna świecić i z każdym dniem temperatura wzrasta, rozpoczynamy porządki w naszych przydomowych ogrodach. Trawa liście i chwasty, resztki roślinności często zastawiamy się czy powstałe w ten sposób odpady można wykorzystać? Oto kilka rad, które pozwolą przybliżyć temat właściwego postępowania z odpadami bio. Kompostowanie to najlepszy sposób, żeby uzyskać własny materiał do użyźniania gleby, a przy tym zagospodarować odpady, które powstają w naszej kuchni czy ogrodzie. Odpady biodegradowalne to około 70%  odpadów wytwarzanych w naszych gospodarstwach domowych. Jeśli trafią one do kompostownika, będziemy mogli posegregować nawet 95% odpadów pozostałych po oddzieleniu resztek jedzenia. Kompost jest źródłem naturalnego, darmowego nawozu, który możemy wykorzystać do użyźnienia gleby w ogrodzie czy w doniczkach. Kompostownik można kupić albo zrobić samemu. Gotowy kompostownik ogrodowy można kupić w sklepie lub markecie ogrodniczym. Sprawdza się zwłaszcza w małych ogrodach, gdzie nie powstaje dużo odpadów biodegradowalnych. Drewniany kompostownik o budowie ażurowej można wykonać samodzielnie z desek […]

Czytaj więcej...More Tag

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ma 3 lata

Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach funkcjonuje od 1 kwietnia 2015 r. Ideą stworzenia Punktu było umożliwienie mieszkańcom z terenu Związku, pozbywania się w dogodny sposób każdego problemowego odpadu komunalnego. Po trzech latach funkcjonowania Punkt cieszy cię coraz większym zainteresowaniem, na co jednoznacznie wskazuje wzrost liczby odwiedzających to miejsce. Centralny PSZOK daje możliwość oddawania takich odpadów jak: tworzywa sztuczne, szkło, papier, metal, opakowania wielomateriałowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony, ubrania i tekstylia, odpady zielone z przydomowych ogródków oraz popioły. Centralny PSZOK otwarty jest sześć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 19.00, natomiast w soboty od godziny 10.00 do godziny 15.00. Szeroki wachlarz godzin otwarcia Punktu umożliwia pozbycie się odpadów mieszkańcom Związku, także pracującym w systemie zmianowym. Otwarcie Centralnego PSZOK z pewnością przyczyniło się do zwiększenia […]

Czytaj więcej...More Tag

Segregacja surowców wtórnych jest ważna

Dlaczego recykling jest taki ważny?  Co można oddać do Centralnego PSZOK? Gdzie można oddać  zużyte baterie? Te i wiele innych tematów z zakresu segregacji odpadów, udało nam się  poruszyć na zorganizowanych w dniu 23.03.2018r. zajęciach w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Warsztaty organizowane w ramach współpracy z Fundacją RECAL wzbudzają ciekawość oraz chęć i zainteresowanie kwestią segregacji surowców wtórnych, w umysłach młodych mieszkańców ZGZM.

Czytaj więcej...More Tag

Kiedy wielkie gabaryty?

Ruszył odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach „Gratowózu” w 2018 r. Zbiórka rozpoczyna się na terenie Gminy Przemków w marcu, a zakończy w maju w Gminie Polkowice. „Gratowóz” pojawi się we wszystkich gminach Związku.  Odpady wielkogabarytowe (ale nie opony, części samochodowe, odzież, gruz, odpady budowlane, zielone i zmieszane) należy we wskazanym dniu wystawić przy Osiedlowych PSZOK-ach. Termin odbioru odpadów w danej miejscowości łatwo sprawdzić w telefonie lub tablecie poprzez bezpłatną aplikację App ZGZM lub na stronie www.zgzm.pl zakładka Harmonogramy.

Czytaj więcej...More Tag

Startujemy- warsztaty edukacji ekologicznej!

Sprawą niezmiernie ważną dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego  jest wychowywanie młodego pokolenia w duchu ekologicznym. Jedną z form zachęcenia najmłodszych mieszkańców ZGZM do segregowania odpadów komunalnych są warsztaty edukacyjne podczas, których dzieci zdobywają wiedzę niezbędną do kształtowania właściwych postaw oraz wyrabiania prawidłowych nawyków.  ZGZM w terminie od 23.03.2018 r. do15.06.2018 r. w ramach współpracy z Fundacją „RECAL” planuje organizację 86 warsztatów w placówkach oświatowych na terenie ZGZM. W tym roku szkolnym warsztaty edukacyjne zorganizowane zostaną dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat.  Z wiedzą  dotyczącą prawidłowego postępowania z odpadami dotrzemy do wszystkich szkół i przedszkoli z terenu Związku.  

Czytaj więcej...More Tag

Jak segregować – nowe materiały edukacyjne.

Z początkiem stycznia 2018r. do urzędów gmin i jednostek publicznych na terenie ZGZM  trafiły dwie nowe ulotki na temat segregowanych odpadów. Przypominamy w nich nie tylko zasady segregacji, ale również o tym, co powstaje z zebranych surowców. W ulotkach znalazło się miejsce na kilka ciekawostek ekologicznych i na informacje, w których zalecamy ostrożność w stosowaniu pewnych materiałów. Kolejne ulotki dedykowaliśmy odpadom, które wyrzucamy do niebieskiego i zielonego pojemnika: papier i szkło. Ulotki do poprania (tutaj) : http://www.zgzm.pl/srodowisko/publikacje/gospodarka-odpadami/

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST