Wesołych Świąt

Wszystkim mieszkańcom Związku Gmin Zagłębia Miedziowego życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. 🐰🥚💐 Spędzonych z rodziną i bliskimi, 👨‍👩‍👧‍👦💑 po których wrócicie szczęśliwi i wypoczęci do obowiązków codziennego dnia. Wesołego jajka i mokrego dyngusa! 💦☔😄

Czytaj więcej...More Tag

II posiedzenie Zgromadzenia ZGZM

Szanowni Państwo, Informuję, że działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia na dzień 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie protokołu Nr I/2019 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 03.01.2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia wyrażonej zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności publicznoprawnych, podlegających egzekucji administracyjnej. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej ZGZM w 2018 r. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 r. Sprawy różne. Zakończenie obrad. Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM Zdzisław Synowiec Bezpośrednia transmisja z posiedzenia Zgromadzenia dostępna będzie w […]

Czytaj więcej...More Tag

Informacja o płatnościach

Informujmy, iż zgodnie z uchwałą nr IV/34/15 Zgromadzenia Związku opłatę za gospodarowanie opłatami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać, z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc. Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych: – 35,00 zł gospodarstwo wieloosobowe – 17,50 zł gospodarstwo jednoosobowe Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać na indywidualny rachunek bankowy dedykowany dla wskazanej w deklaracji nieruchomości. Niezapłacenie opłaty w terminie skutkuje przekazaniem należności wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Czytaj więcej...More Tag

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia ZGZM

Szanowni Państwo, Informuję, że działając na podstawie §11 ust. 2 Statutu zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Aqua Hotelu w Polkowicach ul. Młyńska 6, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad. Informacja ustępującego Przewodniczącego Zarządu Emiliana Stańczyszyna o stanie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2018 r. wraz z zasygnalizowaniem najważniejszych wyzwań dla Związku na 2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r. Sprawy różne. Zakończenie […]

Czytaj więcej...More Tag

Informujemy, że w dniu 3️⃣1️⃣.1️⃣2️⃣.2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣ r. Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18 będzie czynny do godziny 1️⃣5️⃣:0️⃣0️⃣. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...More Tag

Pełnych ciepła, spokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym 2019 Roku życzy Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego Emilian Stańczyszyn   Polkowice, grudzień 2018 r.

Czytaj więcej...More Tag

Konkurs „Choina z odzysku” rozstrzygnięty

Wszystkim uczestnikom naszego konkursu „Choinka z odzysku” serdecznie dziękujemy za tak liczny udział. Do naszej siedziby wpłynęło ponad 60 prac konkursowych. Mieliśmy niemały dylemat przy ich ocenie. Po burzliwych dyskusjach i nieprzespanych nocach😉, komisja konkursowa postanowiła wyłonić następujących laureatów w poszczególnych kategoriach: uczniowie klas I – III ➡️ I miejsce – Angelika Leonik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ➡️ II miejsce – Roksana Malecka – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II Jerzmanowej, ➡️III miejsce – Mateusz Klecko – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Szklarach Dolnych. uczniowie klas IV – V: ➡️ I miejsce – Marcel Mroziewicz – Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ➡️ II miejsce – Daria Leonik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Polkowicach, ➡️ III miejsce – Wiktor Jedlecki – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy wygranej👏🎄❄️

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 8 9 10
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST