Zastępczy odbiór odpadów komunalnych

W związku ze zbliżającym się świętem przypadającym w dniu 15.08.2019 r. informujemy, że zastępczy termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkanych został wyznaczony w następujący sposób: ✅za dzień 15.08.2019 r. odpady zostaną odebrane w dniu 17.08.2019r. Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników przed posesję w dniu odbioru w godzinach: 6.00 – 21.00.

Czytaj więcej...More Tag

Zastępczy odbiór odpadów komunalnych

W związku ze zbliżającym się świętem przypadającym w dniu 20.06.2019 r. informujemy, że zastępczy termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych dla nieruchomości zamieszkanych został wyznaczony w następujący sposób: ✅za dzień 20.06.2019 r. odpady zostaną odebrane w dniu 22.06.2019r. Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników przed posesję w dniu odbioru w godzinach: 6.00 – 21.00.

Czytaj więcej...More Tag

Warsztaty na start

Ruszamy z warsztatami edukacji recyklingowej😍 Razem z Fundacją RECAL do końca roku przeprowadzimy ich aż 430😁 Będziemy odwiedzać wszystkie szkoły podstawowe na terenie ZGZM, a uczestników półkolonii zaprosimy do Centralnego PSZOK. Czeka nas wapniała recyklingowa przygoda ♻️ Jeszcze w tym tygodniu odwiedzimy Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej i Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach

Czytaj więcej...More Tag

Zastępczy odbiór odpadów komunalnych

W związku ze zbliżającymi się świętami przypadającymi na 01.05 i 03.05.2019 r. informujemy, że zastępczy termin odbioru zmieszanych odpadów komunalnych został wyznaczony w następujący sposób: – za dzień 01.05.2019 r. odpady zostaną odebrane w dniu 27.04.2019 r. -za dzień 03.05.2019 r. odpady zostaną odebrane w dniu 04.05.2019 r. Przypominamy o konieczności wystawienia pojemników przed posesję w dniu odbioru w godzinach: 6.00 – 21.00.

Czytaj więcej...More Tag

Wesołych Świąt

Wszystkim mieszkańcom Związku Gmin Zagłębia Miedziowego życzymy zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych. 🐰🥚💐 Spędzonych z rodziną i bliskimi, 👨‍👩‍👧‍👦💑 po których wrócicie szczęśliwi i wypoczęci do obowiązków codziennego dnia. Wesołego jajka i mokrego dyngusa! 💦☔😄

Czytaj więcej...More Tag

II posiedzenie Zgromadzenia ZGZM

Szanowni Państwo, Informuję, że działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia na dzień 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie protokołu Nr I/2019 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 03.01.2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia wyrażonej zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności publicznoprawnych, podlegających egzekucji administracyjnej. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej ZGZM w 2018 r. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 r. Sprawy różne. Zakończenie obrad. Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM Zdzisław Synowiec Bezpośrednia transmisja z posiedzenia Zgromadzenia dostępna będzie w […]

Czytaj więcej...More Tag

Informacja o płatnościach

Informujmy, iż zgodnie z uchwałą nr IV/34/15 Zgromadzenia Związku opłatę za gospodarowanie opłatami komunalnymi właściciele nieruchomości zobowiązani są uiszczać, z góry i bez wezwania, w terminie do 15 dnia miesiąca za dany miesiąc. Stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych: – 35,00 zł gospodarstwo wieloosobowe – 17,50 zł gospodarstwo jednoosobowe Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości zobowiązany jest wpłacać na indywidualny rachunek bankowy dedykowany dla wskazanej w deklaracji nieruchomości. Niezapłacenie opłaty w terminie skutkuje przekazaniem należności wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę na drogę postępowania egzekucyjnego.

Czytaj więcej...More Tag

Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia ZGZM

Szanowni Państwo, Informuję, że działając na podstawie §11 ust. 2 Statutu zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Aqua Hotelu w Polkowicach ul. Młyńska 6, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad. Informacja ustępującego Przewodniczącego Zarządu Emiliana Stańczyszyna o stanie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2018 r. wraz z zasygnalizowaniem najważniejszych wyzwań dla Związku na 2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej ZGZM. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r. Sprawy różne. Zakończenie […]

Czytaj więcej...More Tag

Posts navigation

1 2 3 4 8 9 10
Scroll to top
Font Resize
WYSOKI KONTRAST